Over Odion

Over Odion

De Snuiter is een Onderdeel van Odion.

Bij Odion vinden we dat mensen met een beperking – kinderen en volwassenen – als volwaardige burgers aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Ook moeten zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Wij willen ze hierbij graag ondersteunen. Basisvoorwaarden daarbij zijn een respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Odion wil met haar ondersteuning een balans tot stand brengen zodat haar cliënten zo min mogelijk afhankelijkheid ervaren.

Odion wil met zorg het gewone leven ondersteunen. Professionele zorg inzetten voor mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. De aard van die zorg kan heel divers zijn want zij moet afgestemd zijn op de specifieke vraag van de cliënt. Soms gaat het om begeleiding en soms gaat het om verzorging en verpleging. Maar in alle gevallen wordt de zorg gericht op de cliënt en zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. In de missie van Odion staat : “Odion ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking, opdat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden.” Dat gebeurt in de praktijk door de vraag van de cliënt als uitgangspunt te nemen en heel goed te kijken naar de levensterreinen (wonen, werken, vrijetijdsbesteding) en de natuurlijke levensfasen van de cliënt.

Voor alle cliënten geldt dat in de visie van Odion mensen met een beperking als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen deelnemen en gebruik maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Met zorg het gewone leven ondersteunen, niet meer en niet minder.

Kijk voor meer informatie op onze website www.odion.nl